"Selv en rejse på
tusind mil begynder
med ét skridt"
-Lao Tzu

Enneagrammet

Et stærkt udviklingsværktøj.

Enneagrammet anvendes i vid udstrækning til personlig udvikling, forbedring af samarbejde og gør os selvhjulpne både individuelt og i grupper, når det drejer sig om stress, konflikter, kommunikation og overordnet set i relation både til os selv og andre.

 

Én af de ting, der gør enneagrammet særligt anvendeligt til personlig udvikling, er den præcise beskrivelse af personligheden, som forklarer hvordan vi reagerer under pres, i sociale relationer og hvordan nærvær og fokus kan bringe sider af os selv frem, som støtter og hjælper ikke bare vores egen personlige udvikling, men også andre i relationen til dem.

 

Enneagrammet. Pilenes retning og forbindelser mellem tallene har hver deres særlige betydning for persontypernes udvikling.

Enneagrammet er ikke MBTI.

Hvor JTI (Jungiansk Type Indeks) og MBTI (Myers Briggs Type Indikator) fokuserer på rollemønstre og er godt til at identificere en given personlig adfærd i grupper eller andre rammer, er enneagrammet baseret på den bagved liggende "fiksering" eller motivation. Med tilføjelsen af niveauerne for psykisk sundhed, giver enneagrammet en præcis indikation af typens udfordringer og styrker og anviser en udviklingsvej, som i særlig grad er anvendelig i coaching og personlig udvikling.

 

Enneagrammet er ikke astrologi.

Enneagrammet har, i modsætning til manges opfattelse, intet at gøre med astrologi og det "Ukendte". Enneagrammet beskriver en række psykiske strukturer og den bagvedliggende motivation og er gennem utallige opsamlinger af personprofiler dokumenteret.

 

Enneagrammet kort fortalt

  1. Enneagrammet hjælper dig igang med det samme. Du rykker hurtigt på præcis information.
  2. Enneagrammet er relevant for dig og berører mange facetter af din personlighed, der er essentielle for din udvikling. Eks. i forhold til emner som stress, sociale relationer, motivation, reaktionsmønstre, vaner, kommunikation, følelsesmæssig kapacitet og meget andet.
  3. Enneagrammet forklarer hvordan vi som mennesker udvikler os. Det giver os eksakt viden og en forklaring på vores reaktion og motivation og sætter dermed adfærd i et større perspektiv. Det gør os i stand til at se os selv og andre på en ny og forhåbentlig rummelig og forstående måde.

For mere information...

Få inspiration og viden. Book et foredrag om enneagrammet.

Klik her >

 

© Copyright 2008, Egil Rausner - Alle rettigheder forbeholdt