"Selv en rejse på
tusind mil begynder
med ét skridt"
-Lao Tzu

Coaching

Vilje og potentiale skaber resultater.

Egil Rausner Coacher ledere og medarbejdere på flere niveauer.

Coaching i virksomheden, eller business coaching, skaber vilje til resultater. Det sker gennem en køreplan for udviklingen og milepæle for målbare resultater. Det handler om optimal udnyttelse af lederens, medarbejdernes og i sidste ende organisationens potentiale.

 

Eksempler på anvendelse:

  • Afklaring og rolleforståelse
  • Målsætning
  • Udviklingsplaner
  • Klar kommunikation
  • Større gennemslagskraft
  • Stresshåndtering


Forløb

Egil Rausner tilbyder både individuelt tilpassede coaching- og faciliterede udviklingsforløb. Eksempelvis:

Autentisk Lederskab
Et for forløb bla. til ledere med ønske om en stærk autentisk ressourceprofil. Forløbet indeholder individuelt tilpassede elementer af afklaring, motivation, persontypekendskab og selvudvikling.

Læs mere >

Stresshåndtering
På vej mod afgrunden? Stop her og byg fundamentet til en sund og stressfri fremtid. Med god rådgivning og coachende værktøj bliver du i stand til at håndtere stress på den bedst tænkelige måde.

Læs mere >

Nærvær som leder og menneske
Til ledere, som på et personligt plan ønsker at opnå en dyb ressourcefuld tilstand, hvorfra konflikter, forandringer, stress og pres løses og opløses naturligt.

Læs mere >

 

 

Én-til-Én

Skab målrettet vækst og personlig udvikling.

Coaching én-til-én af ledere og medarbejdere skaber rammerne for vækst og vilje til forandring. Et forløb tager afsæt i den enkeltes individuelle mål og nedfældes i en plan med opfølgning på mål og del-mål for medarbejderens personlige resultater.

Coaching er ikke medarbejder-samtaler, men er istedet udviklingssamtaler foretaget af en ekstern konsulent. Coachee frigøres dermed fra leder-medarbejder-rollen. Medarbejderen har adgang til flere aspekter af den valgte problemstilling, fordi coachen har fuld fortrolighed i forhold til coachees privatliv. Dette betones yderligere med coachen i rollen som stresskonsulent. Det handler i særlig grad om at skabe trygge rammer for medarbejderens personlige udvikling.

 

Team-coaching

Skab et fælles mål og motivation.

Coaching af ledere eller medarbejdere i grupper eller teams er med til at afklare, motivere, skabe samhørighed og styrke gruppens potentiale. Gennem team-coaching afdækker gruppen sit mål, forhindringer, faldgruber og skaber en struktureret plan for udførelsen.

Team-coaching tager udgangspunkt i et emne defineret på forhånd og kan dermed anvendes som et stærkt supplement til individuel coaching, hvor den enkelte følger op på gruppens overordnede mål.

 

Lederen som coach

Lær at bruge coaching som et redskab.

Brug de teknikker som virker, når du som leder står over for forandring, udvikling eller ønsker at skabe et resultat.

Gennem et undervisnings- og trænings-forløb udvikler lederen sine coachingteknikker og tilføres viden om autenticitet, stresshåndtering, personligheder, reaktionsmønstre, værdier og overbevisninger m.m.

Ud fra en fast ramme udvikler lederen sin coaching-stil til brug i det daglige, hvor sparring og samarbejde står på dagsordenen. Forløbet struktureres efter virksomhedens overordnede mål og den enkelte leders behov.

Lederen får også indsigt i arbejdet som coach berørt af leder-medarbejder-rollen og de faldgruber dét giver. Lederen lærer at sætte rammerne og støtte medarbejderen på jobbet ud fra de forudsætninger og begrænsninger forholdet har.

 

Lokaliteter

Som oftest coaches i virksomhedens egne faciliteter eller i andre egnede lokaler alt efter coachingens omfang og art.

I faste lokaliteter tilbydes coaching i egne lokaler i Sønderby ved Assens på Fyn.

Coaching, facilitering og udviklingsforløb ydes i hele landet.

 

Etik

Grundregler for etik og coaching

Jeg overholder de etiske grundregler sat af ICF (International Coach Federation). Coaching er et effektfuldt og seriøst værktøj og derfor udviser jeg den respekt for dig som klient, som forventes af en person, der får professionelt kendskab til et andet menneske. 

Dine personlige oplysninger beskyttes på professionel vis og jeg udviser som coach samme tavshedspligt, som en terapeut er underlagt.

Jeg opfordrer dig til at læse "Code of Ethics" fra ICF: The ICF Code of Ethics.

 

For mere information...

Hold et uforpligtende møde om coaching i din virksomhed. Ring eller skriv allerede i dag.

Klik her >

 

© Copyright 2008, Egil Rausner - Alle rettigheder forbeholdt